Cột Cờ Inox Ngoài Trời Cao 4M

  • Ống 1 phi 76 inox 304 hoặc 201 dài 2m, độ dày 2mm
  • Ống 2 phi 60 inox 304 hoặc 201 dài 2m, độ dày 2mm
  • Bản mã 300*300 inox dày 10mm