Cột Cờ Inox Ngoài Trời Cao 15M

Cột cờ inox cao 15m. Được chia làm 3 đoạn

Đoạn 1: Ống 141 inox 304 dày 2 ly dài 6m

Đoạn 2:Ống 114 inox 304 dày 2 ly dài 6m

Đoạn 3: Ống 90 inox 304 dày 2 ly dài 3m

Bát inox 304 dày 5 ly

Đế inox 304 dày 8 ly