Cột Cờ Inox Cao 8M

Cột cờ inox cao 8m được chia làm 3 đoạn

Đoạn 1: Ống 114 inox 304 dày 2ly dài 3m

Đoạn 2: Ống 90 inox 304 dày 2ly dài 3m

Đoạn 3: Ống 76 inox 304 dày 2ly dài 2m

Bát inox 304 dày 5ly.

Đế inox 304 dày 10ly