Giường Y Tế Có Tay Quay Và Bánh Xe

  • Vật liệu : inox
  • Kích thước:  D1960 x R900 x C540 mm
  • Khung giường: hộp inox 60x30x0.7mm
  • Thanh giường: hộp inox 25x25x0.6mm
  • Đầu giường: ống ø32×0.8mm , ø22×0.5mm, ø12.7×0.5mm
  • Cọc màn chữ U: ống ø12.7×0.5mm
  • Góc nâng đầu 0-60 độ
  • Vạt giường: hộp inox 10x40x0.4mm