Chụp hút bụi, chụp hút mùi keo, hóa chất cho băng chuyền công nghiệp