Bếp Á Đơn Có Quạt Thổi

  • Trọng lượng 168kg – 550W/220V
  • Chân tăng chỉnh độ cao
  • Bao gồm 2 vòi nước cấp và 2 bộ kiềng gang.
  • Trang bị hệ thống làm mát và làm sạch mặt bếp