BẾP Á 1 BẾP

  • Chất liệu : SUS – 304
  • Kích thướt : 600x670x450 mm
  • Công suất : 1.2 Kg gas/h/bếp
  • Lượng tỏa nhiệt : 13.390 Kcal
  • Bếp làm bằng Inox SUS 304.